Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
中心人員

                                中心人員

負責教師

沈志隆 老師                    分機:2515

專任助理

李藺庭                         分機:2506

博士班學生

沈佑陞、蘇志超

碩士班學生

碩一:柯耀庭、游進文

碩二:劉珩、沈治衡

大學部學生

大二:余祐承、傅意芸、梁智翔、張瑞育、鄭景鴻、傅宥勳

大三:林昕達、林彥廷、洪仲緯、方奕閎、施辰佑

大四:陳立中、王皓承、謝承勳